Середа, 20.11.2019, 22:50:53
Вітаю Вас, Гість

 

ПРАВИЛА  ПРИЙОМУ

до  Білокуракинського професійного  аграрного ліцею на 2019 рік

 

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

        1.1. До Білокуракинського  професійного аграрного ліцею (далі – ліцей ) приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

         1.3. Прийом громадян до ліцею здійснюється для здобуття професій за

 освітньо-кваліфікаційним рівнем:

- кваліфікований робітник

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету на умовах регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної власності.

 

1.5. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

 

 

 

II. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

        2.1. Прийом до ліцею  здійснює приймальна комісія.

        2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до ліцею розроблено на наступний 2018 календарний рік відповідно до законодавства України та Типових правил затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. №499 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013р. за №823/23355

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов

     навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею , оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням

       здібностей  і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.  

        2.5. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через сайт ліцею bpal117lq@ukr.net  та інформаційні стенди і обумовлюють:

 

Регіональне  замовлення

Код та назва професії

Освітній рівень вступника

Планові обсяги прийому за Державним замовленням

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускника

Термін навчання

Форма, ступінь

Вік, стать

8331: Тракторист-машиніст сільсько-

господарського (лісогосподарського) виробництва (категорії “А1”, “А2”, “В1”);

7233: Слюсар з ремонту сільськогоспо-

дарських машин та устаткування;

8322: Водій автотранспортних засобів (категорії “С”)

 

 

Базова загальна середня освіта

 

 

 

20

 

 

Кваліфікаційний робітник

 

Повна загально-середня освіта

 

 

 

3,0

 

 

Денна, ІІ ступінь

 

 

Від 15 років, чоловіча, жіноча

8331: Тракторист-машиніст сільсько-

господарського (лісогосподарського) виробництва (категорія “А1”);

8322: Водій автотранспортних засобів (категорії “С”)

 

 

Повна  загальна середня освіта

 

 

20

 

 

Кваліфікаційний робітник

 

 

 

1,0

 

Денна, ІІ ступінь

 

Від 17 років, чоловіча, жіноча

5122: Кухар,

7412: Кондитер

 

Базова загальна середня освіта

 

20

 

 

Кваліфікаційний робітник

 

 

3,5

 

Денна, ІІ ступінь

Від 15 років, чоловіча, жіноча

  • приймальна комісія працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00 години;
  • ліцей має гуртожиток на 200 місць, який надається іногороднім учням для тимчасового проживання на період навчання в ліцеї. Першочергове право заселення в гуртожиток мають учні пільгових категорій;
  • вступники за професією: «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»), Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)», оформляють медичну довідку щодо придатності керування транспортним засобом форма №083-О.

         2.6.  Строки проведення прийому на навчання  починається  з 01.06.2019 р. по  25.08.2019 року .

 

III. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

        3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

 

 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання  за державним замовленням;
 • медичну довідку за формою №86/У;
 •        6 фотокарток розміром 3 х 4 см ;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад     (за наявності).

 

          Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу») або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

 

 

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

IV. УМОВИ ПРИЙОМУ

          4.1. Прийом до ліцею проводиться  шляхом конкурсного відбору вступників на навчання  за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну-середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту. З вступниками,  які мають однаковий конкурсний бал, проводиться співбесіда.

 

4.2. Конкурсний відбір проводится поетапно протягом усього періоду прийому документів (по мірі комплектування груп )

 

4.3. Особи, які без поважних причин не зявилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

V. ЗАРАХУВАННЯ

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

 •  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня,нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських

олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями , для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

 • особи, які вступають до ліцею за  цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5.Зарахування до  ліцею  здійснюється наказом директора ліцею.

        5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ліцею може супроводжуваться укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок коштів обласного бюджету на умовах регіонального замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення.

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом.

 

6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

 

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

 

         6.4. Контроль за дотриманням даних Правил прийому до Білокуракинсь-

кого професійного аграрного ліцею здійснюється Міністерством  освіти и науки України,  Департаментом освіти  і науки  Луганської обласної державної адміністрації.

 

 

 

 

Голова  приймальної  комісії                                      О.О.Турчанніков